Företagsinfo

TripTo AB

Storgatan 63
38540 Bergkvara
Sverige

Kundtjänst: info@trip-to.com
Organisationsnummer: 556666-0741 VAT-nr: SE556666074101

Bank details

Tripto AB
Banknamn: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE-105 34 Stockholm
Bankgiro: 5859-3088 (Trip To AB)
Clearingnummer: 8169-5
Kontonummer: 98 3660 7912

Bic-code/SWIFT: SWEDSESS
IBAN: SE83 8000 0816 9503 7679 1380 (betalningar i EUR)
IBAN: SE95 8000 0816 9598 3660 7912 (betalningar i SEK)

Företagsledning:

Sascha Wiefel, Stefan Beck

Telefon: +46 (0)8 505 422 51

Konsumenttvister

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online-tvistlösning utanför domstol (OS-plattform), tillgänglig på www.ec.europa.eu/consumers/odr. Vår e-postadress finns under "Kontakt". Vi deltar i tvistlösningsprocessen mellan hyresvärd och hyresgäst. En lista över kontaktuppgifter för de erkända tvistlösningsorganen finns på https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

Trip To:s AB Användarvillkor/Integritetspolicy

Internetportalen trip-to.com samt Trip To:s webbplatser som t ex trip-to.com, trip-to.de och trip-to.se drivs av det svenska aktiebolaget Trip To AB. Sätet för bolaget (nedan kallat Trip To) är Sverige, Kindstugatan 4, 111 31 Stockholm.-> Storgatan 63 ▪ 38540 Bergkvara ▪ Sverige. Den svenska lagstiftningen gäller. Användning av webbsidorna

Användandet av Trip To:s webbsidor samt av dess tjänster lyder under dem i detta dokument förtecknade användarvillkor. Samtliga användare av dessa internetsidor godkänner i och med användandet dessa villkor utan inskränkningar och/eller tillägg.

Användning är enbart tillåten för personligt bruk. Inga data eller innehåll får utan föregående skriftligt godkännande, för annat än personligt bruk, sparas, kopieras eller synkroniseras.

Användandet av våra webbsidor är kostnadsfri. Detta förutsätter att användarvillkoren godkänns. I annat fall är användandet av webbsidorna och Trip To:s tjänster förbjudet. Trip To:s tjänster

Trip-to.com samt Trip To:s webbplatser som t ex sverigesemester.com, sweden-holidays.com, schwedenprivat.com och schwedenurlaub.com är uteslutande plattformar för förmedling av semesterbostäder och andra turistrelaterade tjänster.

Mellan tjänsteleverantören (t.ex. hyresvärdar, researrangörer, biluthyrningsfirmor, hotell etc.) och kunden är Trip To:s enda roll att agera som förmedlande mellanhand.

Varje enskild bokning som görs av användaren via en av våra webbplatser, utgör en bindande bokningsförfrågan som erbjuder kunden att ingå ett avtal med en leverantör av den valda tjänsten. Är tjänsten (t.ex. boende eller hotellrum) tillgängligt kommer i och med tillsändandet av bekräftelse är ett bindande avtal mellan respektive leverantörer och kunden.

Kunden kan använda bokningssystemet eller beställa funktioner på vår webbplats om denne är minst 18 år fylld (såvida inte en högre lägsta ålder anges) och har full rättskapacitet. De respektive bokningsförfrågningarna vidarebefordras direkt till leverantören och kan av denne bekräftas också eller ej.

Resehandlingar och kontoinformation skickas till kunden direkt från respektive leverantör, eller om leverantören har ett motsvarande serviceavtal, från Trip To till kunden. I det senare fallet agerar Trip To enbart på uppdrag av leverantören och förmedlar information från denne till kunden. Avtalsförhållandet skapas mellan kunden och leverantören. Dessutom gäller leverantörens egna avtalsvillkor. I dessa regleras t.ex. juridiskt ansvar, betalning, annullering, betalningsvillkor, ombokning och andra begränsningar.

Villkoren för tjänsteleverantör, finner man på under menyalternativet ”Allmänna villkor” på våra sidor och även som en tydlig länk innan man slutför bokningen/ beställnings processen.

Pass, valuta, visum, tull, import- och hälsobestämmelser

För information om pass, valuta, visum, tull, import- och hälsobestämmelser på din destination, vänligen kontakta respektive konsulat/ ambassad. För Iinformationen som publiceras på våra webbplatser lämnas inga garantier för riktighet, fullständighet eller aktualitet.

Ytterligare länkar till webbplatser till tredje part

Trip To:s webbsidor kan innehålla länkar till andra webbsidor ("länkade sidor”) Dessa webbsidor kontrolleras inte av Trip To och är inte ansvarig för innehållet på någon länkad webbplats och tar inget ansvar för länkar, eller uppdateringar. Trip To ansvarar inte för vidarebefordran av länkade sidor. Trip To tillhandahåller dessa länkar endast som en service, utan ansvar för innehållet.

Undersökning, lagring, automatiserad bearbetning och användning av personuppgifter

Användaren av vår webbplats samtycker till insamling, lagring, automatiserad bearbetning och användning av frivilligt angivna personuppgifter. Vi behöver dessa uppgifter främst för att bearbeta bokningar och för ytterligare optimering av våra erbjudanden. Personuppgifter krypteras (128-bitars kryptering) med den senaste Secure Socket Layer (SSL) teknologin och överförs till våra servrar.

Överföring av lagrade data

Inga uppgifter vidarebefordras till tredje obehörig part. Användaren samtycker härmed dock att på begäran av myndighet för brottsbekämpning och tillsynsmyndigheter att dessa lämnas ut. Uppgifterna inkluderar både data från loggfiler och frivilligt lämnade personuppgifter.

Användaren kan när som helst utan att ange orsak motsäga sig lagring, automatisk bearbetning och användning av personuppgifter eller begära information om den lagrade informationen om denne. Om detta skulle önskas skicka oss ett meddelande i textform på datasecurity@trip-to.com eller per post: Trip To - Datasäkerhet -> Storgatan 63 ▪ 38540 Bergkvara ▪ Sverige

Cookies

För att förbättra användarvänligheten och av våra webbplatser, använder vi, liksom de flesta leverantörer av Internet-tjänster cookies. Cookies är en del av webbläsaren och lagrar information om din användning av de besökta webbplatserna på hårddisken. Detta gör att vi till exempel känner av att du har besökt vår webbplats. Man kan neka användningen av cookies genom att justera sin webbläsare. Vi vill dock påpeka att man i och med detta inte kan nyttja alla funktioner i sin helhet på webbplatsen.

Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Ansvarsfriskrivning

Trip To kan inte garantera riktigheten eller fullständigheten av informationen som ställs till förfogande av leverantören och publiceras på webbsidorna Vi tar inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå vid användning av förmedlade tjänster, då dessa endast förmedlas av Trip To. Vi förbehåller oss rätten att ändra delar av sidorna på våra webbplatser eller hela erbjudandet utan förvarning, lägga till, ta bort tillfälligt eller permanent.

Omfattningen av de olika bestämmelserna

Omfattningen av dem olika bestämmelserna innefattar inte alla dem allmänna bestämmelserna och ej heller hela kontraktet.

Stockholm 20110801

Trustpilot